• Φωτογραφείο
Φωτογραφείο
  • Διώροφη Οικία _​Επισκευή
Διώροφη Οικία _Επισκευή
  • Επισκευή Ξενοδοχείου «Chios Chandris«
Επισκευή Ξενοδοχείου "Chios Chandris"
  • Αποκατάσταση Εκκλησιαστικού Μνημείου
Αποκατάσταση Εκκλησιαστικού Μνημείου
  • Πρόταση Εξωτερικών Χρωματισμών
Πρόταση Εξωτερικών Χρωματισμών
  • Eπισκευή στο ισόγειο-​πυλωτή Μονοκατοικίας
Eπισκευή στο ισόγειο-πυλωτή  Μονοκατοικίας